Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

MIKE DOOLEY


πηγή:thesecret.tv, photo:tut.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Mike's Dooley not a "career" teacher or speaker, instead, as a "life adventurer" he's successfully navigated both the corporate and entrepreneurial arenas. After living and working around th world for Price Waterhouse, in 1989 he co-founded, "Totally Unique Thoughts" (TUT) to retail and wholesale its own line of inspiratonal gifts. From the ground, up, TUT grew into a regional chain of stores, was carried by every major US department store, and reached.

Mike Dooney - Writer

Δεν υπάρχουν σχόλια: