Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

MARIE DIAMOND


πηγή:thesecret.tv, photo:mariediamond.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Marie Diamond is an internationally known Feng Shui Master. He has bin practicing for more than 2o years, refining the knowledge given to her at an early age.Born in Belgium, she was trained as a lawyer and criminologist and worked for the Belgian and European goernments and then as a projectmanager for a multinational publishing company. She has training and experience in all forms of management including Human Resources, Marketing.

Marie Diamond - Feng Shui Consultant

Δεν υπάρχουν σχόλια: