Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

DR. JOHN F. DEMARTINI D.C. BSC


πηγή:thesecret.tv, photo:drdemartini.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Once told he was learning disabled, John Demartini is now a doctor, philosopher, author and international speaker. For many years he had a successful chiropcaktic clinic and was once named "Chiropractor of the Year". Demartini now consults other health professionals, and speaks and writes of the subjects of healing and philosophy. His personal transfomation methodologies have helped thousands of individuals find a greater order and happiness in their lives.

Dr. John F. Demartini D.C. BSC - Philosopher

Δεν υπάρχουν σχόλια: