Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

BOB DOYLE


πηγή:thesecret.tv, photo:wealthbeyondreason.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Bob Doyle is the creator facilitator of the Wealth Beyond Reason program, a powerful multi-media curriculum on the law of attraction and its practical application. Bob focuses on the science of the law of attraction to help you more purposefully activate the law in your life, and to attract wealth, success, awesome relationships, and anything else you desire.

Bob Doyle - Author

Δεν υπάρχουν σχόλια: