Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

HALE DWOSKIN


πηγή:thesecret.tv, photo:sedona.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Author of the New York Times best seller, The Sedona Method, Hale Dwoskin dedicates himself to freeing people of limiting beliefs in order to help them achieve whatever their hearts desire. The sedona Method ia a unique and powerful technique that shows you how to release limiting and painful feelings, beliefs and attitudes. Hale has taught this principles to corporations and individuals world wide for the past 30 years. 

Hale Dwoskin - Author

Δεν υπάρχουν σχόλια: