Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

JAMES ARTHUR RAY


πηγή:thesecret.tv, photo:jamesray.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

A student of the principles of true wealth and prosperity his entire life, James Ray developed The Science of Success and Harmonic Wealth wich teach people how to yeld unlimited results in all areas: financially, relationally, intelectually, physically and spiritually. His personal performance systems, corporate training programs, and coaching aids are utilized worldwide, and he speaks regurlarly on the subjects of true wealth, success, and humn potential. James is also an expert on many eastern, indigenous, and mystical traditions.

James Arthur Ray - Philosopher

Δεν υπάρχουν σχόλια: