Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

DAVID SCHIRMER


πηγή:thesecret.tv, photo:google.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

David Schimer is a highly successful share trader, investor and investment trainer, who conducts workshops, seminars and courses. His company, Trading Edge, teaches people how to create unlimited income by developing a mindset that is conducive to wealth. Schirmer's analysis of the Australian and overseas share and commodity markets is held in hard regard due to his regular accuracy.

David Schirmer - Investment Trainer

Δεν υπάρχουν σχόλια: