Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

BOB PROCTOR


πηγή:thesecret.tv, photo:bobproctor.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Great information is passed down through the ages through extraordinary teachers of our lifetime. The proverbial torch was passed from Andrew Carnegie to Napoleon Hill, from Hill to Earl Nightingale, fron Nightingale to Bob Proctor. Bob Proctor has worked in the area of mind potential for over 40 years. He travels the globe teaching The Secret, helping companies and individuals to create lives of prosperity and ambundance trough the Law of Attraction. He is the author of the international best seller, You Were Born Rich. 

Bob Proctor - Pholosopher

Δεν υπάρχουν σχόλια: