Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

MICHAEL BECKWITH


πηγή:thesecret.tv, photo:agapelive.com


ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

In 1986 Michael Beckwith, a nonalignet, trans-religious progressive founded the Agape 
International Spiritual Center whose membership counts 10,000 locally and hundreds
of thousands of friends and affiliates worldwide. He serves on international panels with
spiritual luminaries such as His Holiness the Dalai Lama, Dr. A. T. Ariyaratne, founder
of Sarvodaya, and Arun Gandhi, grandson of Mohandas K. Gandhi. He is co-founder of
the Association for Global New Thought whose annual conference brings together. 

Michael Beckwith - Visionary

Δεν υπάρχουν σχόλια: