Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

LEE BROWER


πηγή:thesecret.tv, photo:leebrower.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Lee Brower is the Founder and CEO of Empowered Wealth, an international consulting firm
wich offers businesses, foundations, families, and individuals, systems and solutions for
empowering their Core, Experience, Contribution and Finacial Assets. He is also the founder
of The Quadrant Living Experience, LLC, a boutique firm that licenses and trains an international network of Quadrant Living Advisors. Lee is co-author of Wealth Enhancement
& Preservation, and author of The Brower Quadrant.

Lee Brower - Teacher

Δεν υπάρχουν σχόλια: