Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

JOE VITALE MSC.D.


πηγή:thesecret.tv, photo:mrfire.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Joe Vitale, homeless twenty ears ago, is now concidered to be one of the top marketing specialists in the world. He has written numerous bestselling books concerning principles of success and ambudance, including Life's Missing Instructin Manual, Hypnotic Writing and The Attractor Factor, all mumber one bestsellers. Joe also holds a doctorate degree in Metaphysical Science, is a certified hypnotherapist and metapsysical practitioner, ordained minister an Chi Kung healer.

Joe Vitae - Metaphysicia

Δεν υπάρχουν σχόλια: