Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

DR. DENIS WAITLEY PH.D


πηγή:thesecret.tv, photo:waitley.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Denis Waitley is one of America's most respected authors, lecturers, and coltsultans on high performance human achievement. He was employed to train NASA astronauts, and later implemented the same program with Olympic athletes. Denis Waitley's audio album, The Psychology of Winning, is the all-time bestselling program on self-mastery, and he is also the author of 15 non-fiction books, including several international bestsellers. 

Dr. Denis Waitley PH.D - Psychologist

Δεν υπάρχουν σχόλια: