Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

JOHN GRAY PH.D.


πηγή:thesecret.tv, photo:home.marsvenus.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

John Gray is the author of Men Are From Mars, Women Are From Venus, the number one best-selling relatioship book of the last decade, selling over 30 million copies. He has authored 14 other bestsellers, and conducts seminars for thousands of participants. His focus is to help men and women understand, respect and appreciate their differences, in both personal and professional relationships. He has recently released a new book, The Mars and Venus Diet and Exercise Solution.

John Gray PH.D. - Psychologist

Δεν υπάρχουν σχόλια: