Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

FRED ALAN WOLF PH.D.


πηγή:thesecret.tv, photo:fredalanwolf.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Fred Alan Wolf is a psysicist, writer, and lecturer, with PH.D. in theoretical physics. Dr. Wolf has taugh at Univercities troughout the world, and his in quantum psysics and consciousness is well known trough his writing. he is the author of 12 books, including Taking the Quantum Leap, which was the winner of the National Book Award. Today Dr. Wolf continues to write and lecture troughout the world, and carry out his fascinating research into the relationship of quantum physics and consciousness.

Fred Alan Wolf PH.D. - Quantum Psysicist

Δεν υπάρχουν σχόλια: