Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

BILL HARRIS


πηγή:thesecret.tv, photo:centerpointe.com

ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Bill Harris is a professional speaker, teacher and business owner. After studying ancient and modern research about the nature of the mind and transformational techniques, Bill Harris created Holosync, an audio technology wich results in the benefits of deep meditation when listened to. His company, Centerpointe Research Institute, has enabled thousands of people worldwide to lead happier, stress-free lives.

Bill Harris - Therapist

Δεν υπάρχουν σχόλια: